Home  /  Međunarodni certifikat ISO 17100:2015 za kvalitetu prevodilačkih usluga Agenciji LIBAR

Međunarodni certifikat ISO 17100:2015 za kvalitetu prevodilačkih usluga Agenciji LIBAR


Norma ISO 17100:2015  je potvrđena za dva ureda agencije Libar u Ljubuškom i Sarajevu.

Prevodilačka agencija LIBAR je jedna od rijetkih prevodilačkih agencija u BiH koja je za kvalitetu prevedilačkih usluga implementirala normu ISO 17100, a što je potvrđeno od strane međunarodne certifikacijske kuće AQRA Certification, koja će i svake godine raditi provjeru ispunjenja svih uvjeta preuzetih certifikatom. 

Ova norma za agenciju LIBAR predstavlja potvrdu profesionalnog i strpljivog rada, stručnosti djelatnika i suradnika, ulaganja u znanje i resurse, brige za potrebe kupaca, odnosno u konačnici izvođenja usluge prijevoda visoke kvalitete za krajnjeg korisnika. Ovo je dodatna garancija našim klijentima da će u agenciji LIBAR dobiti kvalitetnu uslugu prijevoda,  ističe direktorica agencije Libar Marija Vujica. 

ISO 17100:2015 je certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja, jezičnih redaktora, voditelja prevoditeljskih projekata, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i svim procesima prevođenja, od narudžbe do isporuke prijevoda kod davatelja prevodilačkih usluga.

Kako su parametri standarda ISO 17100 postavljeni s ciljem da se klijentima isporuče vrhunski prijevodi, pružatelji prevodilačkih usluga su obavezni da dosljedno ispunjavaju stroge zahtjeve standarda kako bi dobili certifikat.

Normom se određuje i način na koji pružatelji usluga prevođenja dokazuju da su njihove usluge u skladu sa zahtjevima norme ISO 17100:2015 te jesu li njihovi procesi i resursi odgovarajući kako bi mogli pružati kvalitetne usluge prevođenja u skladu sa svim zahtjevima klijenata i struke. Primjerice, u tekstu norme navedene su minimalne kvalifikacije prevoditelja, redaktora, lektora i drugih ljudskih resursa koje prevoditeljska tvrtka ili agencija zapošljava ili angažira za poslove prevođenja.

Šta standard ISO 17100:2015 garantira klijentima?

  1. Klijenti mogu biti sigurni u kvalitetu usluge jer na njoj radi veći broj kvalificiranih profesionalaca što ostavlja minimalnu mogućnost za greške
  2. Precizan prijevod kao rezultat strogih smjernica
  3. Povjerljivost kao rezultat obaveznog zahtjeva za zaštitu podataka

Certifikacija za standard EN ISO 17100, pored toga što garantira precizne prijevode, ukazuje i na jaku radnu etiku i posvećenost prevodilačkih agencija svojim klijentima. Odabirom kompanije koja posjeduje certifikat standarda ISO 17100, klijent sebi obezbjeđuje tim koji je dokazao svoju posvećenost radu visokog kvaliteta.

Klijent dobiva najkvalitetniju uslugu i najbolji prijevod!

Certifikat ISO 17100:2015 – PDF datoteka…