Home  /  O nama  /  Reference

Reference


Naši sudski tumači i prevoditelji u svom dugogodišnjem radu klijentima pružaju usluge prijevoda vrhunske kvalitete, kako ovjerene prijevode, tako i prijevode bez ovjere sudskog tumača. Također, za velik broj klijenata vršimo i usluge usmenog prevođenja, na raznim poslovnim sastancima, pregovorima i ostalim događajima.

Svaki zahtjev primamo s posebnom pažnjom, te nastojimo u cijelosti odgovoriti kvalitetno, stručno i profesionalno. Ponosni smo na povjerenje koje nam klijenti svakodnevno poklanjanju, kao i na činjenicu da nam se naši klijenti rado vraćaju kad ponovno imaju potrebu za uslugom prijevoda.

Prevodilačka agencija LIBAR,  slubeni je prevoditeljski centar za više poslovnim subjektima i institucija u BiH, u 2017. godini:

 • Državna ministarstva – više državnih ministarstava u BiH
 • Banke – više poslovnih banaka u BiH
 • Osiguravajuća društva – više osiguravajućih društava
 • Državne agencije – više državnih agencija u BiH
 • Trgovačka društva – više trgovačkih društava u BiH i inozemstvu

Ostali poslovni subjekti i instucije s različitom terminologijom:

 • Prijevod pravne dokumentacije (ugovori, presude, rješenja, i sl.)
 • Prijevod ekonomske i financijske dokumentacije (financijski izvještaji, bilance, i sl.)
 • Prijevod stručne građevinske dokumentacije (elaborati, nacrti, i sl.)
 • Prijevod medicinske dokumentacije (nalazi, otpusna pisma, knjige, i sl.)
 • Prijevod IT i elektortehničke dokumentacije (upustva, nacrti, i sl.)
 • Prijevod marketinške dokumentacije (promotivni leci i katalozi, web stranice i sl.)
 • Prijevod saobraćajnih (prometnih) dozvola
 • Prijevod dokumentacije, kulturne i povjesne tematike i sl.
 • Ostali prijevodi

Kompletnu referentnu listu, dostavljamo po zahtjevu klijenta. Za sve navedeno, spremni smo potvrditi kvalitetu izvršenih usluga od strane klijenata.