Home  /  Prijevodi  /  Usmeni prijevod

Usmeni prijevod


Usmeno prevođenje je prijenos verbalne komunikacije s izvornog jezika na ciljni. Pritom se ne radi o prijenosu pojedinih riječi, nego o prijenosu sadržaja cjeline. Osim prijevoda samih riječi, prevoditelj prenosi značenje i smisao izrečenog. Najčešći oblici su konsekutivno i simultano prevođenje. Za usmeno prevođenje od iznimne je važnosti pravodobno znati datume i trajanje prevođenja te osigurati prevoditeljima sve dostupne materijale za pripremu.

Kako se naplaćuje usmeno prevođenje?

Za usmeno prevođenje naplaćujemo dnevnu tarifu ili tarifu po satu prevođenja, koja ovisi o jeziku i vrsti prijevoda. Ako je potrebno, klijent snosi i sve popratne troškove (trošak prijevoza, smještaja, hrane) tijekom angažmana.

Što je simultano prevođenje?

Simultano prevođenje je najstručniji tip prevođenja. Simultani prijevod nema stanki i podrazumijeva istovremeno izlaganje i prevođenje na ciljni jezik pri čemu se prevoditelj nalazi u prevoditeljskoj kabini. Prevoditelji s posebnim kvalifikacijama rade po dvoje te se izmjenjuju. Svoj posao obavljaju u zvučno izoliranim kabinama u kojima slušalicama slušaju govornika te istodobno usmeno prevode na ciljni jezik.

Ta je vrsta prijevoda idealna za višejezične konferencije, no zahtijeva posebnu vrstu opreme (slušalice i mikrofone) koju organizator događaja osigurava sam ili prema našoj preporuci.

Što je konsekutivno prevođenje?

Konsekutivno prevođenje je oblik prevođenja pri kojem prevoditelj zapisuje bilješke dok govornik govori te kad on završi (obično u dogovorenim razmacima) prevoditelj iznese sažetak njegova govora. Taj tip prijevoda prikladan je isključivo za manje skupine te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema. Prijevod uz pratnju podvrsta je konsekutivnog prijevoda. Ako je riječ o konsekutivnom prijevodu koji traje cijeli dan ili nekoliko dana, potrebna su dva prevoditelja koji rade u timu.

Osobni usmeni prevoditelj / prevođenje šaputanjem

Osobni prevoditelj prati grupu ili pojedinca na putovanju ili događanju te je posrednik u komunikaciji koji je na raspolaganju tijekom čitavog događanja i pruža podršku u snalaženju u raznim situacijama na stranom jeziku.