Home  /  Prijevodi  /  Prijevod sudskog tumača

Prijevod sudskog tumača


Ako Vam je potreban kvalitetan ovjereni prijevod sudskog tumača, na pravom ste mjestu! Prevodilačka agencija LIBAR ovlaštena je za pružanje usluga sudskih tumača u Bosni i Hercegovini za sve strane jezike. Jednostavno nam pošaljite svoj dokument na besplatnu procjenu, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Ovjereni prijevod je prijevod koji svojim potpisom i pečatom ovjerava jedan od naših nadležnih sudskih tumača, te potvrđuje istovjetnost / podudarnost u prijevodu s originalom.

Sudskog tumača imenuje nadležni Sud, a njegov posao je prevođenje na zahtjev pravne ili fizičke osobe/lica. Prevodilačka agencija LIBAR registrirana je za obavljanje poslova sudskih tumača, te će za Vas osigurati prijevod svih sudskih tumača u najkraćem mogućem roku, na Vaš zahtjev.

Obavljamo prijevode uz ovjeru sudskih tumača sa 27 stranih jezika na jedan od službenih jezika u BiH (hrvatski, bosanski ili srpski), te obrnuto, a sve prema zahtjevu klijenta.

Koje elemente sadrži ovjera sudskog tumača?

Ovjera sudskog tumača sadrži tekst ovjere, datum ovjere, mjesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki ovjereni prijevod dobiva svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu ovjera određenog sudskog tumača.

Koji prijevodi moraju biti ovjereni od strane sudskog tumača?

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su ugovori, dokumenti obrađeni od strane notara, rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude o razvodu braka, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne/lične iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, bilance stanja i uspjeha, certifikati, deklaracije, potvrde o državljanstvu, prijevod zapisnika, prijevod rješenja itd.

Kako se naplaćuje ovjera sudskog tumača?

Ovjera sudskog tumača uključena je u cijenu prijevoda.

Koliko dugo traje prevođenje?

Vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini i složenosti teksta koji sudski tumač treba prevesti. Po redovnoj tarifi, sudski tumač može izraditi prijevod 5 kartice teksta s lokalnog na strani jezik i 6 kartica teksta sa stranog na lokalni jezik po radnom danu.