Home  /  Prijevodi  /  Cjenik

Cjenik


Cjenik usluga prevođenja

Obzirom na količinu radne aktivnosti za gotovo sve zapadnoeuropske jezike, Agencija je postavila istu cijenu prijevoda bez obzira na smjer prijevoda. Odstupanja su moguća samo za specifično stručne prijevode.

Da bi naručitelj prijevoda imao jasnu okvirnu cijenu prijevoda, predlažemo dostavljanje teksta na besplatnu procjenu cijene, što će omogućiti pojašnjenje svih situacija i obveza između naručitelja i agencije.

Naša je odgovornost, da cijena i rok prijevoda budu optimalni i realni. Besplatna dostava prijevoda na Vašu adresu.

Obračunska jedinica: 1 autorska kartica teksta

Za stalne klijente i veće narudžbe odobravamo popuste!

Na sve Vaše upite, odgovorit ćemo u roku 3 sata od primitka zahtjeva.

Dokumentaciju možete dostaviti elektronski na e-mail: libar@tel.net.ba

Dodatne informacije o nama i našim uslugama možete zatražiti preko naših kontakt stranica.