Home  /  Simultano prevođenje – Ženeva, CH

Simultano prevođenje – Ženeva, CH


Dana 3. i 4. rujna Agencija Libar angažirana je za potrebe simultanog prevođenja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Naša prevoditeljica je, u sastavu Delegacije BiH u Ženevi, sudjelovala na međunarodnoj konvenciji za obranu Trećeg Periodičnog izvješća Bosne i Hercegovine o pravima svih radnika migranata i članova njihovih obitelji.