Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za arapski jezik

Sudski tumač za arapski jezik


Arapski jezik pripada južnom ogranku semitskih jezika pa time i afroazijskoj jezičnoj porodici. Arapski jezik obuhvaća veliki broj različitih govornih oblika koji su se u zadnjih tisuću i pol godina koristili ili se još koriste.

Sudski tumači za arapski jezik agencije LIBAR,  su u svakom trenutku spremni da odgovore na Vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za arapski jezik.

Naši sudski tumači za arapski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za arapski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za arapski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na arapskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na arapski jezik i obrnuto