Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za bugarski jezik

Sudski tumač za bugarski jezik


Bugarski jezik pripada južnoslavenskoj jezičnoj grupi; najbliži je makedonskom jeziku. Bugarski jezik, a naročito pismenost na tom jeziku, razvojno nastavlja stari jezik istočnobalkanskih Slavena, kojem su književni oblik dali slavenski učitelji Ćiril i Metod na osnovu jednog južnoslavenskog govora iz okoline Soluna.

Sudski tumači za bugarski jezik agencije LIBAR, su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za bugarski jezik.

Naši sudski tumači za bugarski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za bugarski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za bugarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na bugarski jezik i obrnuto