Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik


Engleski jezik spada u grupu indoeuropskih zapadnogermanskih jezika, podgrupa anglofrizijski. Zvaničan je jezik u 53 države, Ujedinjenim nacijama, Europskoj Uniji, Zemljama Komonvelta, Vijeća Europe, NATO-u, Organizaciji islamske konferencije i Organizaciji američkih država. Engleskim jezikom kao maternjim govori oko 340 miliona stanovnika, a kao drugi jezik govori ga oko 600 miliona ljudi širom svijeta, što engleski jezik pozicionira na 4. mesto prema broju izvornih govornika, a na 1.ili 2. mesto prema ukupnom broju govornika.

U agenciji LIBAR imamo stalno zaposlene sudske tumače za engleski jezik, koji su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za engleski jezik.

Naši sudski tumači za engleski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za engleski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za engleski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na engleskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na njemački jezik i obrnuto
  • prijevod sa engleskog na francuski jezik i obrnuto
  • prijevod sa engleskog na druge strane jezike
  • prijevod sa stranih jezika na engleski jezik