Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za grčki jezik

Sudski tumač za grčki jezik


Grčki jezik je jedna grana indoeuropske jezične porodice; uz hetitski najranije je zabilježeni indoeuropski jezik. Razvio se oko 2000. pr. Kr. na tlu Grčke; glavni starogrčki dijalekti bili su ahajski, eolski, dorski, jonski te, s razvojem Atene, atički.

Sudski tumači za grčki jezik agencije LIBAR,  su u svakom trenutku spremni da odgovore na Vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za grčki jezik.

Naši sudski tumači za grčki jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za grčki jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za grčki jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na grčkom jeziku
  • prijevod sa engleskog na grčki jezik i obrnuto