Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za holandski / nizozemski jezik

Sudski tumač za holandski / nizozemski jezik


Holandski jezik je jedan od zapadnogermanskih jezika. Nastao je iz donjofranačkog i drugih narječja donjonjemačkoga jezika, te se dalje razvijao u “nižim zemljama Franačke” – sjeverozapadno od Benrathske linije.

Sudski tumači za nizozemski jezik agencije LIBAR,  su u svakom trenutku spremni da odgovore na Vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za holandski jezik.

Naši sudski tumači za holandski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za nizozemski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nizozemski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na nizozemskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na nizozemski jezik i obrnuto