Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za norveški jezik

Sudski tumač za norveški jezik


Norveški jezik je sjevernogermanski jezik, indoeuropskoga podrijetla koji se pretežito govori u Norveškoj. Norveški jezik vuče svoje podrijetlo iz prasjevernogermanskog jezika poznatog i kao staronordijski, a koji se govorio na prostoru Skandinavije u prvih tisuću godina naše ere.

Sudski tumači za norveški jezik agencije LIBAR, su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za norveški jezik.

Naši sudski tumači za norveški jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za norveški jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za norveški jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na norveškom jeziku
  • prijevod sa engleskog na norveški jezik i obrnuto