Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za perzijski jezik

Sudski tumač za perzijski jezik


Perzijski jezik ili farsi je indo-europski jezik, kojim se govori u Iranu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Afganistanu, te u nekim drugim dijelovima Kavkaza i Srednje Azije. Perzijski je najznačajniji u grupi iranskih jezika i jedini za koga je, na osnovu pismenih spomenika, dokazano da je postojao kao stari, jezik srednjeg doba i savremeni jezik. Kao indo-europski jezik, perzijski ima određenih sličnosti sa ostalim jezicima iz indo-europske porodice, a naročito sa engleskim i francuskim.

Sudski tumači za perzijski jezik agencije LIBAR,  su u svakom trenutku spremni da odgovore na Vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za perzijski jezik.

Naši sudski tumači za perzijski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za perzijski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za perzijski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na perzijskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na perzijski jezik i obrnuto