Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za ruski jezik


Ruski jezik je slavenski jezik s najvećim brojem govornika. Zajedno s ukrajinskim, bjeloruskim i rusinskim čini skupinu istočnoslavenskih jezika. Standardni ruski jezik temelji se na moskovskom narječju.

Sudski tumači za ruski jezik agencije LIBAR,  su u svakom trenutku spremni da odgovore na Vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za ruski jezik.

Naši sudski tumači za ruski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za ruski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za ruski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na ruskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na ruski jezik i obrnuto