Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za slovački jezik

Sudski tumač za slovački jezik


Slovački jezik službeni je jezik Republike Slovačke. Slovački se, kao skupina dijalekata, izdvojio iz kasnoga praslavenskoga još u 10. stoljeće.

Sudski tumači za slovački jezik agencije LIBAR, su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za slovački jezik.

Naši sudski tumači za slovački jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za slovački jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za slovački jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na slovačkom jeziku
  • prijevod sa engleskog na slovački jezik i obrnuto