Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za slovenski jezik

Sudski tumač za slovenski jezik


Slovenski jezik je jedan od najarhaičnijih jezika  Europi i svijetu. Jedini je od službenih jezika EU, koji poznaje dvojinu. Pored toga ima najviše narječja s obzirom na broj stanovnika.

Sudski tumači za slovenski jezik agencije LIBAR, su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za slovenski jezik.

Naši sudski tumači za slovenski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za slovenski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za slovenski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na slovenskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na slovenski jezik i obrnuto