Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za španjolski jezik

Sudski tumač za španjolski jezik


Španjolski jezik spada u pet velikih jezika svijeta. Španjolski jezik spada u skupinu indoueropskih romanskih jezika, užu podskupinu kastiljskih jezika. Najrašireniji je jezik na svijetu poslije kineskog.

Takav kakvog ga poznajemo danas, mješavina je jezika, nastala kroz stoljeća, pod utjecajem osvajača: Rimljana, Gota i Arapa. Naziva se također i kastiljski, posebno u Južnoj Americi i u dvojezičnim zonama u Španjolskoj čije ime duguje svom porijeklu lingvističke raznolikosti španjolske regije Kastilje.

Sudski tumači za španjolski jezik agencije LIBAR, su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za španjolski jezik.

Naši sudski tumači za španjolski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za španjolski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za španjolski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na španjolskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na španjolski jezik i obrnuto