Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za turski jezik

Sudski tumač za turski jezik


Turski pripada turkijskoj porodici jezika. Turski se govori u Turskoj, a također ga govore manjine u 35 zemalja. Turski jezik se naročito govori u zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanlijskog carstva. Među dijalektima turskog jezika su dunavski, eskišehirski, razgradski, dinlerski, rumelski, karamanlijski, jedrenski, gaziantepski i gojnučki.

Sudski tumači za turski jezik agencije LIBAR,  su u svakom trenutku spremni da odgovore na Vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za turski jezik.

Naši sudski tumači za turski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za turski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za turski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na turski jezik i obrnuto