Home  /  Sudski tumači  /  Sudski tumač za ukrajinski jezik

Sudski tumač za ukrajinski jezik


Ukrajinski jezik je po broju govornika drugi slavenski jezik i pripada skupini istočnoslavenskih jezika. U Ukrajini postoje tri glavna narječja: jugozapadno, jugoistočno i sjeverno.

Sudski tumači za ukrajinski jezik agencije LIBAR, su u svakom trenutku spremni da odgovore na vašu potrebu za prijevodom i ovjerom određenog dokumenta za koji je potreban pečat sudskog tumača za ukrajinski jezik.

Naši sudski tumači za ukrajinski jezik  stoje Vam na usluzi kada je potreban:

  • prijevod sudskog tumača za ukrajinski jezik
  • izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za ukrajinski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
  • ovjera već prevedenog teksta
  • lektura i korektura teksta koji je na ukrajinskom jeziku
  • prijevod sa engleskog na ukrajinski jezik i obrnuto